Jak leczyć alkoholizm?

Powrót do listy

Jak leczyć alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną, co oznacza, że uzależniony po terapii już do końca życia musi uważać na pokusy i zachowywać trwałą abstynencję. Oczywiście nie należy wyciągać z tego wniosku, iż nie warto podejmować leczenia. Przeciwnie: jest ono jedyną szansą na odzyskanie kontroli nad swoim zachowaniem i zdrowe, szczęśliwe funkcjonowanie.

Jak motywować do leczenia?

Pierwszym krokiem do zdrowia jest zgłoszenie się do ośrodka terapii uzależnień. Mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego, jednak dla alkoholika podjęcie tej decyzji może być ogromnym wyzwaniem. Istnieje całe mnóstwo czynników utrudniających mu ten wybór: od mechanizmu iluzji i zaprzeczania, poprzez lęk przed zmianą, aż po wiarę w szkodliwe mity dotyczące psychoterapii.

Sprawy nie ułatwiają również bliscy, którzy często starają się chronić chorego, wyręczając go w obowiązkach, tłumacząc go przed innymi i spłacając jego długi. Aby zmotywować go do leczenia, należy zrobić coś wręcz przeciwnego, czyli pozwolić mu doświadczyć konsekwencji picia na własnej skórze. Wysoką skutecznością charakteryzuje się także interwencja kryzysowa, czyli specjalne spotkanie zorganizowane przez osoby z otoczenia alkoholika. Kiedy zaś wszystkie te metody nie pomogą, możemy złożyć wniosek o skierowanie nałogowca na przymusowe leczenie. Taką decyzję może wydać sąd, jeśli uzna, że chory zakłóca spokój lub porządek publiczny, demoralizuje nieletnich lub powoduje rozkład życia rodzinnego.

Osoby uzależnione jako terapeuci

Interesującym zagadnieniem jest zatrudnianie przez ośrodki terapii osób, które kiedyś same zmagały się z alkoholizmem. Oczywiście aby nałogowiec był w stanie pomagać innym, sam musi mieć za sobą zakończone sukcesem leczenie, zachowywać trwałą abstynencję oraz poddawać się regularnej superwizji. Praktyka pokazuje, że osoby z takimi doświadczeniami mogą sprawdzać się w tym zawodzie naprawdę świetnie. Chorzy nie mają wówczas wrażenia, że poucza ich ktoś, kto ich „nie rozumie”, bo przecież terapeuci byli kiedyś w tej samej sytuacji co oni. Mogą oni również stanowić żywy dowód na skuteczność leczenia, dostarczając inspiracji i wzoru do naśladowania. Oprócz tego nierzadko wykazują się większym zaangażowaniem i wiedzą, jak komunikować się z pacjentami, by naprawdę do nich dotrzeć.

Podejście indywidualne i holistyczne

Spojrzenie na to, jak leczyć alkoholizm, zmieniało się w upływem lat. Jeszcze stosunkowo niedawno poszukiwano przede wszystkim szybkich i łatwych rozwiązań. Stąd chwilowa popularność disulfiramu, czyli słynnej „wszywki”. W rzeczywistości metoda ta nie tylko nie oddziaływała na psychologiczne mechanizmy nałogu, ale również mogła być bardzo niebezpieczna. Stosowane dawniej określenie „odwyk” wskazywało przede wszystkim na konieczność odseparowania chorych od alkoholu. Dzisiaj wiemy już, że nałóg to złożone schorzenie, dotyczące sfery społecznej, fizycznej, psychicznej i duchowej. Aby je pokonać, należy stosować rozmaite metody, unikając tych najbardziej powierzchownych. Podczas terapii chory przepracowuje osobiste traumy i trudne emocje, uczy się asertywności i tworzenia zdrowych relacji z innymi oraz buduje konstruktywne schematy działania. Oprócz tego zaczyna o siebie dbać poprzez zdrowe odżywianie, odpoczynek, uprawianie sportu i rozwijanie pasji.

Specyficzne grupy pacjentów

Jako że terapia wymaga indywidualnego podejścia, warto pamiętać, że pacjenci różnią się od siebie nie tylko doświadczeniami, ale także wiekiem, płcią, statusem materialnym czy wrażliwością. Z tego powodu dobry specjalista często zadaje sobie pytanie: jak leczyć alkoholizm w przypadku specyficznych grup chorych? Alkoholizm kobiet jest nieco inny niż uzależnienie mężczyzn. Panie częściej piją w samotności, w reakcji na stres lub smutek. Młodzież sięga po kieliszek pod wpływem presji rówieśników, narażając się na nieodwracalne zmiany w jeszcze nieukształtowanej strukturze mózgu. Z kolei odnoszący sukcesy, zamożni pracownicy korporacji tworzą wciąż rosnącą grupę alkoholików wysokofunkcjonujących. Tacy nałogowcy zaprzeczają stereotypowi brudnych, zaniedbanych kloszardów i latami potrafią ukrywać swój problem pod drogimi ubraniami i dobrymi perfumami.

Metody leczenia alkoholizmu

Aby leczenie alkoholizmu było skuteczne, należy opierać je na zróżnicowanych metodach. Do tych najbardziej podstawowych, stosowanych w każdym ośrodku, należą terapia indywidualna i grupowa. Ta pierwsza pozwala na skupienie się na indywidualnych problemach chorego, a druga uczy go funkcjonowania w relacjach i zapewnia niezbędne wsparcie.

W niektórych przypadkach konieczne jest poprzedzenie leczenia detoksykacją, czyli całkowitym usunięciem alkoholu z organizmu. Chory poddawany jest odtruciu pod okiem lekarzy, którzy starają się przeciwdziałać nieprzyjemnym skutkom głodu alkoholowego.

Metodami wspomagającymi mogą być farmakoterapia i psychoedukacja. Ta pierwsza polega na podawaniu pacjentom potrzebnych leków, np. antydepresyjnych lub przeciwpadaczkowych. Druga zaś ma postać wykładów i dostarcza niezbędnej wiedzy na temat problemu uzależnienia. Doskonałe wyniki może dać także hipnoza, która pozwala na wgląd we własną podświadomość, ukryte lęki i traumy stojące na drodze do zdrowienia.

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu