Leczenie przymusowe?

Powrót do listy

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

W naszym systemie prawnym funkcjonuje instytucja sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego. Celem zobowiązania jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Wynika to z artykułów od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ten sposób motywowania do podjęcia leczenia alkoholizmu rozpoczyna się wobec osób uzależnionych od alkoholu. Warunkiem rozpoczęcia tej procedury jest stwierdzenie, że osoba nadużywająca alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (…) lub systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego w celu stwierdzenia istnienia uzależnienia i konieczności leczenia. Także na rozprawę w sądzie i do placówki leczenia uzależnień na podjęcie terapii, jeśli odmawia ona współpracy.

Niestety. Nie można jednak możliwości „zamknięcia” pacjenta na „odwyku” wbrew jego woli.

W celu rozpoczęcia powyższej procedury należy zgłosić się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której to dotyczy. Komisje te działają przy urzędzie gminy lub miasta.

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu