prywatne leczenie alkoholizmu

Powrót do listy

Przede wszystkim należy dokładniej określić, co jest rozumiane, jako skuteczne leczenie alkoholizmu. Należy tez pamiętać, że z punktu widzenia medycyny nie istnieje alkoholizm. W ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych).

ICD-10 jest opracowana przez WHO i obowiązuje w Polsce od roku 1996.  Światowa Organizacja zaleca unikania określeń: alkoholizm, alkoholik, choroba alkoholowa, zalecając jednocześnie używania określeń uzależnienie od alkoholu.

Pod oznaczeniem F10.2 Choroba występuje, jako: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (Zespół uzależnienia).

Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia uzależnienia.

Programy terapeutyczne realizowane w polskim lecznictwie, oparte są na:

· terapii behawioralno-poznawczej

· idei i doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

W prawidłowo prowadzonej terapii psychoterapia uzależnienia od alkoholu ma zastosowanie integracja różnych kierunków psychoterapii, podstawą jednak jest psychoterapia behawioralno-poznawcza.

Celem psychoterapii jest: zachowanie abstynencji, poprawa zdrowia, zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami i problemami społecznymi.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proces leczenia choroby powinien trwać od 18 do 24 miesięcy. Leczenie podzielone jest na kilka etapów. W ośrodkach stacjonarnych prowadzona jest jedynie terapia podstawowa trwająca do 8 tygodni. Dalsza tzw. terapia pogłębiona odbywa się w warunkach ambulatoryjnych początkowo 2–3 razy w tygodniu, później rzadziej.

Zdecydowana większość osób, które odbyły pełne leczenie jest odpowiednio przygotowana do dalszego życia i radzenia sobie z problemami życia codziennego bez alkoholu. Wykonana w tym wymiarze terapia daje bardzo wysoką skuteczność. I wszelkie rozmowy o skuteczności terapii należy rozpoczynać od ustalenia: czy pacjent odbył całe zalecane leczenie czy skończył na etapie podstawowym. Jeżeli nie ukończył zalecanego leczenia to nieporozumieniem jest pytanie: czy leczenie jest skuteczne.

W tym kontekście rozpatrywanie, jakie ośrodki: prywatne czy NFZ są skuteczniejsze jest nieporozumieniem.  Wszystko zależy, od jakości proponowanego programu terapii uzależnień, od tego czy terapeuci mają odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i odpowiednie uprawnienia, dające gwarancję prawidłowego ich wyszkolenia. Lista osób uprawnionych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii znajduje się na stronach Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Kadra musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Coraz częściej pojawiają się nowe ośrodki gdzie kadrę stanowią osoby świeżo po egzaminach czy co gorsza dopiero w trakcie szkolenia. Warto dowiedzieć się czy kierownik ośrodka ma certyfikat specjalisty terapii uzależnień ( na stronie PARPA). Jeżeli nie, to powinno się poszukać ośrodków ze specjalistami a także takich gdzie nadzór stanowią uprawnieni specjalnie wyszkolone osoby o wybitnych kwalifikacjach. Czyli czy placówka podlega superwizji. Jeżeli te warunki są spełnione to prywatne ośrodki leczenia uzależnień zasługują na zaufanie. Natomiast skuteczność leczenia z alkoholizmu w głównej mierze zależy od tego czy chorzy leczą się zgodnie z zaleceniami.

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu