Przymusowe leczenie alkoholizmu

Powrót do listy

W niektórych wyjątkowo szczególnych przypadkach choroby alkoholowej, osoba nadużywająca alkoholu może być zgłoszona na przymusowe leczenie alkoholizmu. Tego rodzaju zgłoszenia może dokonać w zasadzie każdy z nas.

W celu poddania kogoś przymusowemu leczeniu z alkoholizmu należy zgłosić odpowiednio udokumentowany wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wniosek winien być zgłoszony w miejscu zamieszkania bądź pobytu osoby, do której się on odnosi. Komisja po otrzymaniu owego dokumentu ma prawo skierować osobę na nim zgłaszaną na badanie stwierdzające fakt nadużywania przez nią alkoholu.

Dosyć istotnym czynnikiem w tym przypadku jest również wykonanie tzw. wywiadu środowiskowego przez jednego z pracowników Komisji.

Przymusowe leczenie alkoholizmu

Biegły badający chorego może orzec, jakiego rodzaju leczenie odwykowe winno być zastosowane wobec badanej przez niego osoby. Nie mniej jednak umieszczenie chorego w placówce, w której świadczona jest usługa typu przymusowe leczenie alkoholizmu leży w gestii sądu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wniosek ze strony rodziny chorego nie może być zgłoszony bezpośrednio do sądu.

Obowiązuję tu jasno określona procedura mówiąca o tym, iż właściwym organem złożenia wniosku w sądzie jest wspomniana komisja alkoholowa. Lub prokurator działający zazwyczaj na podstawie zgłoszenia rodziny i świadków.

Umieszczenie w zamkniętej placówce odwykowej osoby w znaczny sposób nadużywającej alkoholu ma na celu chronienie zarówno jej samej. Jak i najbliższych członków rodziny. Przymusowe leczenie alkoholizmu pozwala na znaczne ograniczenie wielu niebezpiecznych działań ze strony uzależnionego.

Przymusowe leczenie alkoholizmu

W przypadku wystąpienia objawów choroby alkoholowej i nieustannymi ciągami pijackimi uzależnionego, dosyć często istnieje możliwość zaobserwowania roztrwaniania rodzinnego dorobku życia. Stosując leczenie zamknięte ograniczone zostaje tego rodzaju działanie.

Alkoholizm jest jedną z chorób dotykających równie mocno samego chorego jak i jego najbliższe otoczenie. W przypadku wystąpienia objawów tej choroby nie można powiedzieć, że dotyka ona tylko i wyłącznie samego chorego.

Dotyka ona, bowiem równie mocno całego jego otoczenie w czasie teraźniejszym jak i z przeniesieniem pewnych zachowań na dzieci w czasie przyszłym.

Nieleczona choroba alkoholowa w dosyć wyraźny sposób jest w stanie przenieść wiele czynników i aspektów z nią związanych na dorastające dzieci.

W związku z wystąpieniem choroby alkoholowej w danej rodzinie możemy się spotkać z określeniem DDA, czyli inaczej mówiąc z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.

DDA jest grupą wsparcia osób poszukujących pomocy w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w ich życiu. Problemów związanych z życiem w rodzinie gdzie jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu.

W oparciu o program 12 Kroków DDA, który został przejęty od Anonimowych Alkoholików następuje praca nad rozwojem osobistym. Główne założenie programu DDA mówi o spotkaniach i dzieleniu się doświadczeniem osób mających podobnego rodzaju trudności.

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu