Desiderata jako pomoc w terapii

Powrót do listy

tekst „Desiderata” zawiera wiele mądrych i wartościowych wskazówek. Mogą one pomóc osobom na terapii w ich procesie zdrowienia i odzyskiwania kontroli nad swoim życiem. Oto moja opinia na temat niektórych aspektów tego tekstu:

 1. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki pokój może być w ciszy. To przypomina nam o znaczeniu spokoju i wyciszenia w naszym zabieganym życiu. W terapii uzależnień, ważne jest znalezienie czasu na refleksję, medytację i odprężenie się. To pomaga nam zatrzymać się, zebrać myśli i odnaleźć wewnętrzną równowagę.
 2. Bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Terapia uzależnień często wymaga pracy nad naszymi relacjami z innymi. Wspierające i zdrowe relacje są kluczowe dla naszego zdrowia emocjonalnego i odzyskiwania kontroli. W terapii uczymy się komunikować, ustanawiać granice i budować zdrowe więzi z innymi.
 3. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. W terapii uzależnień, otwartość na prawdę jest niezwykle istotna. Musimy być szczere zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Słuchanie innych, nawet jeśli mają inne perspektywy, pomaga nam poszerzyć naszą wiedzę i zrozumienie.
 4. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami. W procesie zdrowienia z uzależnienia, ważne jest docenianie postępów, jakie osiągamy, i celebrowanie naszych osiągnięć. Równocześnie, kierowanie się długoterminowymi planami daje nam nadzieję i motywację do dalszej pracy.
 5. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. W terapii uzależnień, ważne jest zgłębianie naszych emocji i akceptowanie ich. Uczymy się radzenia sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak złość, lęk i niepokój, w zdrowy sposób. Pozwalamy sobie na doświadczanie i wyrażanie uczuć, co prowadzi do głębszego samozrozumienia i zdrowego funkcjonowania emocjonalnego.
 6. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Terapia uzależnień daje nam narzędzia i strategie, które wzmacniają naszą odporność psychiczną i duchową. Uczymy się radzenia sobie z trudnościami, stresami i nieszczęściami w zdrowy i konstruktywny sposób. Budowanie naszej siły wewnętrznej pomaga nam zachować równowagę nawet w trudnych momentach.
 7. Fragment tekstu „Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien” może być interpretowany jako przypomnienie o naszej niezwykłej wartości i miejscu w świecie.
 8. Tekst sugeruje, że każdy z nas jest ważny i ma prawo do istnienia. Jesteśmy częścią czegoś większego – wszechświata – i jesteśmy równie cenni jak gwiazdy na niebie i drzewa na ziemi. Bez względu na nasze wątpliwości czy niepewności, tekst podkreśla, że należy nieustannie wierzyć, że nasze istnienie ma swoje miejsce i znaczenie w tej ogromnej rzeczywistości.
 9. Dalej tekst zachęca nas do bycia w pokoju z Bogiem, niezależnie od naszych przekonań i działań. Może to być zrozumiane jako zaproszenie do akceptacji i spokoju wobec siły wyższej lub duchowości, której się wyznaje. Bez względu na nasze przekonania religijne, tekst podkreśla, że możemy zachować spokój w zgiełku codziennego życia i znaleźć swoje miejsce w tej większej rzeczywistości.
 10. Kończąc, tekst namawia nas do bycia uważnymi, dążenia do szczęścia i cieszenia się życiem. Zachęca nas do rozwoju siły wewnętrznej, która pomoże nam przetrwać trudne czasy i nie dać się zwieść iluzjom. Podkreśla, że świat jest nadal piękny pomimo trudności i zachęca nas do doceniania piękna, które nas otacza.
 11. Ogólnie rzecz biorąc, tekst „Desiderata” daje nam przekaz o naszej wartości, miejscu w świecie i konieczności dążenia do harmonii i szczęścia. Jako terapeuta uzależnień, widzę w tym tekście inspirację do budowania zdrowego i pełnego życia, zrozumienia siebie i akceptacji, oraz docenienia piękna, które nas otacza.

Wnioskiem jest to, że tekst „Desiderata” przekazuje wiele mądrych i inspirujących wskazówek, które mogą pomóc nam na naszej drodze zdrowienia i odzyskiwania kontroli nad życiem. W terapii uzależnień, przyjmujemy te zasady jako wartościowe wskazówki do przemyślenia, praktykowania i wprowadzania w życie.

Desiderata:

Desiderata

Przechodź spokojnie przez zgiełk i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.
O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie,
wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych – są udręką ducha.
Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.
Niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla Ciebie źródłem radości.
Wykonaj swą pracę z sercem – jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa.
Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia.
Ani też nie podchodź cynicznie do miłości,
albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.
Przyjmij spokojnie co Ci doradzają lata z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.
Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj.
I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie – wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.
Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On Ci się wydaje,
czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia,
w zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą.
Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.
Bądź uważny. Dąż do szczęścia.

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu