Jak utrzymać trzeźwość?

Jakie strategie i narzędzia pomogły Wam w utrzymaniu trzeźwości i zapobieganiu nawrotom?

Podsumowanie i ogólne wnioski na podstawie wypowiedzi uczestników ankiety na temat strategii. I narzędzi pomagających w utrzymaniu trzeźwości i zapobieganiu nawrotom uzależnienia. Ankieta została przeprowadzina wśród uczestników grup związanych z trzeźwością na Facebooku w dniach 30.06-1.07.2023

  1. Program 12 kroków Anonimowych Alkoholików (AA) jest jednym z najważniejszych narzędzi, które pomaga w utrzymaniu trzeźwości. W ramach programu, uczestnicy korzystają z mitingów, kontaktu z drugim alkoholikiem (sponsorem), literatury AA i pracy nad krokami.
  2. Terapia jest kluczowym elementem procesu trzeźwienia. Pogłębiona terapia, praca nad sobą i identyfikacja przyczyn picia są istotne dla utrzymania abstynencji.
  3. Grupa wsparcia, takie jak spotkania AA, ma ogromne znaczenie. A także uczestnictwo w grupie pozwala na wymianę doświadczeń, zdobycie wsparcia od innych trzeźwych alkoholików i utrzymanie motywacji.
  4. Samoświadomość i wgląd w siebie są kluczowe dla utrzymania trzeźwości. Poznanie własnych emocji, stawianie granic, dbanie o siebie, trening asertywności i pracy nad sobą są istotnymi strategiami.
  5. Utrzymywanie zdrowego stylu życia, takiego jak dbanie o zdrowie fizyczne (np. sport, dieta). Oraz zdrowe relacje społeczne, ma pozytywny wpływ na trzeźwość.
  6. Wiara w siebie i zdolność do zmiany są istotne. Wielu uczestników ankiety podkreśla, że ich motywacją jest silna wola i postanowienie, że nie chcą wracać do picia.
  7. Wspierające towarzystwo i otoczenie, które nie piją, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu trzeźwości. Zmiana środowiska i unikanie osób negatywnie wpływających na trzeźwość są kluczowe.
  8. Systematyczność i konsekwencja w stosowaniu narzędzi i strategii, takich jak planowanie dnia, trzymanie się zaleceń dla trzeźwiejących alkoholikó. I regularne uczestnictwo w spotkaniach, są kluczowe dla utrzymania trzeźwości.
  9. Pozytywne zaangażowanie w zajęcia, hobby, praca, pasje i aktywność społeczna mają korzystny wpływ na utrzymanie trzeźwości.
  10. Uczestnicy podkreślają, że nawroty do picia nie są nieuniknione. Silna motywacja, praca nad sobą, regularne korzystanie z narzędzi i wsparcie grupy AA są kluczowe dla zapobiegania nawrotom.

Jak utrzymać trzeźwość?

Ogólnie wniosek z wypowiedzi uczestników ankiety na temat strategii i narzędzi pomagających w utrzymaniu trzeźwości i zapobieganiu nawrotom uzależnienia jest taki. Że istnieje wiele skutecznych sposobów, które wspomagają proces trzeźwienia i pomagają utrzymać abstynencję. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które działa dla wszystkich. Ale pewne strategie i narzędzia okazały się szczególnie wartościowe dla uczestników ankiety.

Program 12 kroków Anonimowych Alkoholików (AA) został uznany za jedno z najważniejszych narzędzi, które pomaga w utrzymaniu trzeźwości. Spotkania, kontakt z drugim alkoholikiem, literatura AA i praca nad krokami okazały się istotne dla wielu respondentów.

Terapia również odegrała kluczową rolę w procesie trzeźwienia. Praca nad sobą, identyfikacja przyczyn picia i głębsze zrozumienie siebie okazały się ważnymi czynnikami wspierającymi utrzymanie abstynencji.

Grupy wsparcia, takie jak spotkania AA, odegrały ogromną rolę. Możliwość dzielenia się doświadczeniami, otrzymywanie wsparcia od innych trzeźwych alkoholików. I utrzymywanie motywacji przez regularne uczestnictwo w spotkaniach okazały się niezwykle cenne.

Samoświadomość i introspekcja były kluczowe dla utrzymania trzeźwości. Poznanie własnych emocji, umiejętność stawiania granic, dbanie o siebie. Oraz trening asertywności i praca nad sobą okazały się istotnymi strategiami dla respondentów.

Jak utrzymać trzeźwość?

Zachowanie zdrowego stylu życia, takiego jak dbanie o zdrowie fizyczne poprzez aktywność fizyczną i odpowiednią dietę. Oraz utrzymywanie zdrowych relacji społecznych miały pozytywny wpływ na utrzymanie trzeźwości.

Wiara w siebie i zdolność do zmiany również okazały się istotne. A także silna wola i zdecydowane postanowienie, że nie chce się wracać do picia, były ważnymi czynnikami motywującymi respondentów.

Wspierające towarzystwo i otoczenie, które nie piją, odegrały ważną rolę w utrzymaniu trzeźwości. Zmiana środowiska i unikanie osób, które mogą negatywnie wpływać na trzeźwość, były kluczowe dla respondentów.

Systematyczność i konsekwencja w stosowaniu narzędzi i strategii, takich jak planowanie dnia. Przestrzeganie zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików oraz regularne uczestnictwo w spotkaniach, okazały się kluczowe dla utrzymania trzeźwości.

Pozytywne zaangażowanie w zajęcia, hobby, praca, pasje i aktywność społeczna miały korzystny wpływ na utrzymanie trzeźwości i zapobieganie nawrotom.

Wniosek ogólny jest taki, że każda osoba może znaleźć różne strategie i narzędzia, które najlepiej pasują do jej indywidualnej sytuacji i potrzeb. Istnieje wiele skutecznych sposobów utrzymania trzeźwości, i ważne jest, aby znaleźć te, które są najbardziej skuteczne dla danej osoby. Wspomniane powyżej strategie i narzędzia są wartościowe. I mogą stanowić punkt wyjścia dla tych, którzy dążą do utrzymania trzeźwości i zapobiegania nawrotom uzależnienia. Jednak niezależnie od wybranych strategii, kluczem jest zaangażowanie, ciągła praca nad sobą i skorzystanie z dostępnych wsparcia i zasobów.

Oryginalne wypowiedzi uczestników ankiety dostępne są na stronie: jak utrzymać trzeźwość?

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu