Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń

Powrót do listy

Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń. Jak Działa?

Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń jest jednym z kluczowych aspektów, które występują w alkoholizmie i wpływają na utrzymywanie. I pogłębianie uzależnienia od alkoholu. Ten mechanizm polega na sposób, w jaki osoba uzależniona utrzymuje fałszywe przekonania. I unika spojrzenia na rzeczywistość związane z jej problemem alkoholowym.

Iluzyjne myślenie polega na tworzeniu pozytywnych wizji i wyobrażeń na temat picia alkoholu. A także ignorując przy tym negatywne konsekwencje i szkody, jakie to picie może przynieść. Osoba uzależniona może wierzyć, że picie alkoholu dostarcza jej przyjemność, relaks, pewność siebie czy rozwiązanie problemów. Podczas gdy faktyczne skutki picia są negatywne i destrukcyjne.

MIiZ

Zaprzeczenia są z kolei mechanizmem obronnym, który polega na negowaniu lub minimalizowaniu problemu alkoholowego. Osoba uzależniona może utrzymywać, że nie ma problemu z alkoholem. Oraz, że kontroluje swoje picie lub że może przestać pić w dowolnym momencie. Zaprzeczenia pomagają utrzymać fałszywe poczucie kontroli i uniknąć konfrontacji z prawdziwymi skutkami uzależnienia.

Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń w alkoholizmie jest wynikiem silnej psychologicznej potrzeby utrzymania uzależnienia i unikania bolesnych konsekwencji związanych z nim. Osoba uzależniona może być zahipnotyzowana przez swoje własne przekonania i przekonana, że picie alkoholu jest niezbędne do funkcjonowania. Oraz radzenia sobie ze stresem lub cieszenia się życiem.

Przełamanie Mechanizmu Iluzji i Zaprzeczeń jest istotnym krokiem w leczeniu alkoholizmu. Tak więc, Osoba uzależniona musi być gotowa spojrzeć prawdzie w oczy, uznać, że ma problem z alkoholem i zrozumieć negatywne konsekwencje. Konsekwencje, jakie to uzależnienie przynosi jej i jej bliskim. Wspierająca i profesjonalna terapia, tak jak terapia uzależnień czy terapia grupowa. Może pomóc osobie uzależnionej rozpoznać i przepracować Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń, budując motywację do zmiany i rozwijając zdrowe strategie radzenia sobie.

Ważne jest również, aby otoczyć się wsparciem bliskich osób. I uczestniczyć w grupach wsparcia dla osób uzależnionych, gdzie można podzielić się doświadczeniem z innymi, którzy przeżywają podobne wyzwania. Tak więc zrozumienie i uświadomienie Mechanizmu Iluzji i Zaprzeczeń jest kluczowe dla rozpoczęcia procesu zdrowienia i budowania trwałej trzeźwości.

Sprawdź wpisy na naszym blogu

Zobacz wpisy

Rozwiąż test alkoholowy

Przejdź do testu

 

Szum morza i terapia. Zarezerwuj już dziś.

Połącz terapię z urlopem nad morzem.

Leczenie alkoholizmu z zakwaterowaniem w komfortowych 1 osobowych pokojach z łazienkami.

Przejdź do kontaktu